Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

KANDYDACI
DO RADY POWIATU NAKIELSKIEGO

Wyróżnia nas energia, wiedza i doświadczenie

1. Ryszard Bagnerowski

Jestem właścicielem gospodarstwa rolnego w Szczepicach. W latach 1990-1998 byłem Radnym Rady Miejskiej w Kcyni oraz przez cztery lata Radnym Sejmiku Województwa Bydgoskiego. Aktualnie jestem Radnym Powiatu Nakielskiego, gdzie pełnię obowiązki wice-przewodniczącego Rady. W czasie pełnienia funkcji społecznych dałem się poznać jako osoba zaangażowana i skuteczna w działaniach na rzecz naszej Gminy i Powiatu.

2. Bogna Stanisława Adamska

Mam 49 lat. Ukończyłam ogrodnictwo na Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz studia podyplomowe w zakresie mediacji, audytu, zarządzania, zarządzania środowiskiem i marketingu żywności. Prowadzę gospodarstwo ogrodniczo-rolne. Znajomość działania Samorządu Powiatowego poznałam pracując w latach 1999-2002 w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią oraz w ramach współpracy pomiędzy samorządami pełniąc przez ostatnie trzy lata funkcję zastępcy burmistrza w naszej Gminie. Współpracowałam również z ramienia Gminy z Powiatowym Urzędem Pracy i Lokalną Grupą Działania. Dzięki tej pracy miałam okazję poznać Państwa potrzeby, problemy i troski. Sądzę, że dzięki mojej wiedzy i doświadczeniu będę mogła kompetentnie reprezentować Państwa w Radzie Powiatu i odpowiedzialnie realizować powierzone mi zadania, w szczególności w zakresie poprawy infrastruktury dróg powiatowych, wspieraniu rzemiosła, przedsiębiorców oraz kościołów i stowarzyszeń. Ważna jest dla mnie również poprawa jakości życia osób starszych i schorowanych.

3. Anna Borkowska

Prowadzę gospodarstwo indywidualne w Dębogórze. Od 1996r. jestem członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego, obecnie pełnię funkcję prezesa Zarządu Gminnego. Jestem również członkiem Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. Od 2015r. pełnię funkcję przewodniczącej Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni. Jeżeli wyborcy mi zaufają i zdobędę mandat w Radzie Powiatu będę starała się godnie reprezentować naszą Gminę.

4. Bartłomiej Anatol Piechocki

Mam wykształcenie średnie. Od 2016 roku prowadzę własną działalność gospodarczą zajmującą się zaopatrzeniem rolnictwa i sprzedażą węgla. Od dziecka jestem związany z rolnictwem, którego rozwój interesuje mnie w szczególności. W Radzie Powiatu jest niewielu przedstawicieli obszarów wiejskich. Łącząc rolnictwo z działalnością gospodarczą będę mógł realnie wpływać na rozwiązywanie zagadnień, które dotyczą tych kwestii w samorządzie powiatowym. Mam 32 lata, mieszkam w Łankowicach.

5. Jacek Michał Panek

Jestem rolnikiem i od trzydziestu lat prowadzę własne gospodarstwo rolne w Kowalewku Folwark. W latach 1999 -2015 byłem sołtysem sołectwa Paulina. W latach 2002- 2010 byłem radnym Rady Miejskiej w Kcyni. W czasie drugiej kadencji pełniłem funkcję przewodniczącego rozwoju gospodarczego handlu i rzemiosła, budżetu i finansów. W latach 2003-2011 byłem Wiceprzewodniczącym Zarządu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin. Obecnie jestem Radnym Rady Powiatu Nakielskiego i pełnię funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w Radzie Powiatu Nakielskiego. Jestem również członkiem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Od roku 2002 jestem członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Mam 51 lat. Jestem żonaty. Reprezentując Nas w Radzie Powiatu Nakielskiego będę miał większą możliwość realizacji zadań, które poprawią warunki życia w naszej Gminie.

kandydaci do Rady miejskiej w Kcyni

Magdalena Rybak

Okręg Nr 1
miasto Kcynia – część, ulice: Ceglana, Dworcowa, Farna, Gliniana, Libelta, Nowa, Ogrodowa, Sądowa, Szubińska
Ukończyłam szkolę średnią o profilu ekonomiczno – administracyjnym oraz studia wyższe, dwustopniowe, na kierunku budownictwo na Uniwersytecie Technologiczno - Przyrodniczym w Bydgoszczy. Jeszcze w trakcie studiów rozpoczęłam pracę w firmie budowlanej w Warszawie, na stanowisku specjalisty do spraw inwestycji, a następnie majstra budowy. Od 7 lat pracuję jako Inspektor do spraw inwestycji w Urzędzie Gminy Wągrowiec. W czasie mojej dotychczasowej pracy miałam możliwość zweryfikowania posiadanej wiedzy teoretycznej w praktyce i poszerzenia jej o elementy ściśle praktyczne. Dzięki temu zyskałam dużą elastyczność w wykonywaniu powierzonych mi obowiązków. Jestem osobą dynamiczną, odpowiedzialną i dokładną. Sądzę, że dzięki mojej wiedzy i doświadczeniu będę mogła właściwie realizować powierzone mi zadania w Radzie Miejskiej w Kcyni. Za szczególnie dla mnie ważne obszary, nad którymi chciałabym pracować podczas pracy w Naszym Samorządzie, uważam rozwój lokalnego rynku pracy, działania na rzecz rozwoju infrastruktury oraz wspieranie i rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Kcynia, ponieważ uważam, że warto inwestować nie tylko w mury ale również w ludzi, szczególnie tych najmłodszych. Mam 32 lata. Jestem osobą bezpartyjną, sympatykiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Mam nadzieję, że obdarzycie mnie Państwo swoim zaufaniem.

Tomasz Bagnerowski

Okręg Nr 6
sołectwa: Elizewo, Malice, Suchoręcz, Turzyn
Od trzynastu lat prowadzę w Turzynie gospodarstwo rolne. Od roku 2007 jestem sołtysem sołectwa Turzyn. W latach 2013-2014 byłem także Radnym Rady Miejskiej w Kcyni - członkiem Komisji rozwoju gospodarczego, handlu i rzemiosła, budżetu i finansów. Jestem członkiem Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kcyni. Mam wykształcenie średnie. Mam 36 lat, jestem żonaty i mam córkę. Jako sołtys i radny będę mógł tak jak do tej pory skutecznie i na bieżąco rozwiązywać problemy mieszkańców naszej Gminy, w szczególności w zakresie poprawy jakości dróg oraz urządzeń melioracyjnych.

Zbigniew Witczak

Okręg Nr 7
sołectwa: Iwno, Karmelita, Kazimierzewo, Łankowice, Sierniki
Jestem inżynierem zootechniki. Od trzydziestu dziewięciu lat prowadzę w Łankowicach gospodarstwo ogrodniczo-rolne. W latach 2002-2010 byłem Radnym Rady Miejskiej w Kcyni oraz pełniłem funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Obecnie pełnię funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kcyni Mam 59 lat. Jestem żonaty, mam trójkę dorosłych dzieci. Jestem osobą bezpartyjną, sympatykiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jeżeli uważacie Państwo, że jestem właściwą osobą, to z przyjemnością i pełnym zaangażowaniem podejmę się po raz kolejny reprezentowania Państwa spraw w naszej Gminie.

Dorota Tecław

Okręg Nr 8
sołectwa: Gromadno, Ludwikowo, Piotrowo
Od szesnastu lat jestem sołtysem Ludwikowa i od czterech lat radną Rady Miejskiej w Kcyni. Dałam się poznać jako inicjatorka wielu imprez kulturalno-oświatowych w naszym sołectwie. Rzetelnie i skutecznie wypełniam zadania należące do sołtysa i Radnego. Udało mi się doprowadzić do wybudowania drogi w Ludwikowie i skutecznie staram się o remont drogi powiatowej prowadzącej do Samostrzela. Prowadzę własną działalność gospodarczą i wiem jak trudno w dzisiejszych czasach zdobyć i utrzymać klienta. Chciałabym działać na rzecz przedsiębiorców oraz rzemieślników z naszej gminy. Jestem pewna, że połączenie funkcji sołtysa z Radnym Rady Miejskiej pozwoli mi w jeszcze większym stopniu wpływać na poprawę jakości życia w naszej Gminie.

Kamil Wilk

Okręg Nr 9
sołectwa: Chwaliszewo, Dobieszewko, Dobieszewo, Rozpętek, Słupowa, Słupowiec
Mam 28 lat i wykształcenie średnie rolnicze. Jestem żonaty i mam syna. Wspólnie z rodzicami prowadzę gospodarstwo rolne w Rozpętku o profilu produkcja mleka. Problemy, z którymi się spotykam dotyczą większości gospodarstw położonych w naszej gminie. Są to w szczególności: niewystarczająca infrastruktura drogowa, zły stan techniczny rowów melioracyjnych, tak ważny w ostatnich latach; brak pozaszkolnej oferty edukacyjnej dla dzieci ze wsi. Te problemy i możliwość wpływu na ich rozwiązanie skłoniły mnie do kandydowania do Rady Miejskiej w Kcyni. Państwa poparcie będzie moją motywacją do intensywnych działań na rzecz poprawy jakości życia na wsi.

Radzisław Ślężak

Okręg Nr 10
sołectwa: Dziewierzewo, Miastowice
Mam 34 lata. Od urodzenia mieszkam w Dziewierzewie i wcześniej razem z Rodzicami a od 7 lat razem z żoną prowadzę gospodarstwo rolne o powierzchni 34 ha. Zajmuję się produkcją roślinną i produkcją trzody chlewnej więc znam wszystkie aktualne problemy rolnictwa. Kandyduję do Rady Miejskiej w Kcyni z Ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego ponieważ wierzę, że będę mógł pomóc mieszkańcom naszych sołectw i gminy w załatwieniu problemów związanych z regulacją stosunków wodnych, poprawą jakości dróg oraz podniesieniem jakości edukacji naszych dzieci i zwiększeniem oferty zajęć pozaszkolnych.

Mirosława Pacała

Okręg Nr 12
sołectwa: Paulina , Sipiory, Studzienki
Od czterech lat pełnię funkcję sołtysa sołectwa Sipiory. Dałam się poznać jako osoba skuteczna i zaangażowana w sprawy sołectwa. Jestem pewna, że działając w Radzie Miejskiej w Kcyni efektywnie przyczynię się do poprawy infrastruktury, w szczególności w zakresie utwardzenia dróg w sołectwach Sipiory, Studzienki i Paulina. Mam 64 lata i mieszkam w Sipiorach. Mam wykształcenie średnie i do emerytury pracowałam na Poczcie Polskiej.

Ryszard Korbal

Okręg Nr 13
sołectwa: Dębogóra, Szczepice, Tupadły
Mam 66 lat. Jestem właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 11 ha w Szczepicach. Zdecydowałem się kandydować do Rady Miejskiej w Kcyni aby swoją pracą i życiowym doświadczeniem przyczynić się do rozwoju gospodarczego i kulturalnego naszych wsi. Będę wspierał działania gminy na rzecz poprawy infrastruktury obszarów wiejskich, w szczególności w małych miejscowościach, w których brak jest i dróg i kanalizacji.

Danuta Teresa Rudzka

Okręg Nr 14
sołectwa: Laskownica, Mieczkowo, Nowa Wieś Notecka, Smogulecka Wieś
Ukończyłam Akademię Rolniczo-Techniczną w Bydgoszczy na kierunku rolniczym. Przez wiele lat prowadziłam gospodarstwo rolne w Smoguleckiej Wsi. Mam 62 lata i obecnie jestem na emeryturze. Piątą kadencję jestem sołtysem Smoguleckiej Wsi. W latach 2006-2010 oraz obecnie jestem Radną Rady Miejskiej w Kcyni i pełnię funkcję przewodniczącej komisji rolnictwa i ochrony środowiska. Jestem członkiem Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kcyni. Jestem osobą dyspozycyjną z doświadczeniem w pracy samorządowej. Znane są mi sprawy wsi i gminy i chciałabym pracować na rzecz naszej społeczności.

Łukasz Szczepański

Okręg Nr 15
sołectwa: Głogowiniec, Grocholin, Palmierowo, Żurawia-Włodzimierzewo
Mam 36 lat, żonę i trójkę dzieci, mieszkam w Grocholinie. Jako obecny sołtys i radny reprezentujący mieszkańców naszego małego środowiska chciałbym zająć się poprawą bezpieczeństwa mieszkańców oraz warunków życia, z którymi borykamy się na co dzień a przede wszystkim podniesieniem jakości dróg w naszej gminie. Jestem przekonany, że moja żywiołowość i skłonność do pełnego angażowania się w realizowane zadania pomoże mi skutecznie wspierać Państwa w realizacji naszych wspólnych celów.
Materiał pochodzi i jest finansowany przez Komitet Wyborczy PSL